Lichterkaai als aanlegplaats voor 18 binnenschepen

Op de Zoutendijk in Berendrecht komt een lichterkade over een lengte van 1.200 meter in het kanaal. De kade bestaat uit negen wachtplaatsen die geschikt zijn voor achttien lichters. Die kunnen daar liggen in afwachting van een lading of om de bemanning te laten te rusten.

Het bouwen van de lichterkaai is een initiatief van het Antwerpse Havenbedrijf en moet voldoen aan de noodzaak om een aantal vrachtwagens van de weg te halen en meer in te zetten op vervoer per schip. "In 2014 waren er meer dan 48.000 aanlopen met lichters en in 2016 was hun aantal al verhoogd naar bijna 50.000. Momenteel zijn er slechts zeven locaties als wachtplaats voor lichters beschikbaar in de haven. Op vijf daarvan is er geregeld een overschrijding van het aantal plaatsen. Er is dus een dringende nood aan nieuwe aanlegplaatsen", zegt William Demoor van het Antwerpse Havenbedrijf. "De bouwaanvraag is door het Havenbedrijf aangevraagd", zegt William Demoor.


"In totaal kunnen er achttien lichters een wachtplaats vinden. Er worden 15 walstroomkasten gebouwd waar de schippers stroom kunnen afnemen, zodat de motoren niet dienen te draaien en er voor de omwonenden geen geluidshinder ontstaat." (FSE)