Komst gesloten centrum zorgt voor ophef

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO

Als locatie voor de inplanting van het opvangcentrum koos de overheid voor een strook langsheen de A12 ter hoogte van de afrit Zandvliet.
Alfons Schryvers Als locatie voor de inplanting van het opvangcentrum koos de overheid voor een strook langsheen de A12 ter hoogte van de afrit Zandvliet.
In mei kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de bouw aan van een gesloten instelling voor criminele illegalen in Zandvliet met plaats voor 144 illegalen aan de Hollandseweg. De plannen zorgden voor ophef in de regio. Kan je de veiligheid nog garanderen met de komst van het opvangcentrum?

"De vraag naar een gesloten centrum in Antwerpen bestaat al sinds het burgemeesterschap van Patrick Janssens. Pas in de huidige regering heeft staatssecretaris Theo Francken het dossier aangepakt", zegt Carl Geeraerts (N-VA). "Er zijn verschillende alternatieven onderzocht maar, dankzij de afgelegen plaats, was Zandvliet de beste keuze. Er komen vooral ex-gedetineerden en illegalen die door drugs, agressie of storend gedrag voor overlast zorgen. Het centrum geeft de nodige speelruimte om doelgerichter illegale criminelen uit het straatbeeld te laten verdwijnen en ze meteen op te sluiten voor repatriëring. Ik heb begrip voor de onrust in Zandvliet, maar het gaat om een gesloten centrum dat wordt afgebakend met een dubbele beveiliging. Eerst een draad van vier meter hoog en ook een tweede draad van vijf meter hoog met tussenin een veiligheidszone van vier meter. Onze ervaring leert dat, indien er iemand ontsnapt, hij zeker niet lang ter plaatse blijft hangen. Francken beloofde dat bij aanwervingen van de noodzakelijke 166 personeelsleden de voorkeur zal gegeven worden aan lokale bewoners. De aanwerving start in 2020."

Stad verschuift probleem

"Wij zijn resoluut tegen de komst van een gesloten opvangcentrum voor criminele illegalen die er wachten op hun repatriëring", zegt Steven Van Broeckhoven van Vlaams Belang. "Het is alsof de stad er zelf niets van wil weten en daarom kiest voor een inplanting in Zandvliet, ver weg van het stadscentrum. De toekomstige beloofde tewerkstelling mag zeker niet gezien worden als een doekje om het bloeden te stelpen. Het gaat meestal om gespecialiseerde banen en veel van onze inwoners hebben al een goed betaalde job in het Antwerpse havengebied."


"Aan het project zijn zeker veiligheidsrisico's verbonden. Daarom ligt onze prioriteit bij het heropenen van het politiekantoor in Berendrecht, dat in het voorjaar gesloten werd. Het kantoor moet niet enkel geopend zijn tijdens de kantooruren maar 24/24 en 7/7 zodat de politie er voor de bewoners altijd aanspreekbaar is en er onmiddellijk kan ingegrepen worden. Het opvangcentrum zal zelf zorgen voor een interne beveiliging maar wanneer er criminele illegalen ontsnappen hebben zij vrij spel en blijven ze misschien wel in de directe omgeving ronddwalen. Ik wil er niet aan denken wat er dan kan gebeuren."