Goede punten voor fietspaden

Uit een onderzoek van het provinciebestuur blijkt dat de kwaliteit van de fietspaden in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo beter scoort dan het provinciaal gemiddelde. De fietspaden behalen een score van 7,3 op 10 en dat is zeer goed in vergelijking met het provinciale gemiddelde van 6,1. En de Antwerpsebaan krijgt een nieuw fietspad.

"De fietsroutes in gemengd verkeer in het polderdistrict zijn goed voor gemiddeld 6,6 op 10. Ook dat is ver boven het provinciale gemiddelde" zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit. "Het recent aangelegde en aparte fietspad Bullesteeg is een van de betere en behaalt zelfs 9,1 op 10. De Antwerpsebaan scoort het minst, met maar 5,3 op 10. Dat komt onder meer doordat er onvoldoende afstand is tot de rijweg en door het gebruik van klinkers als verharding. Wat gemengd verkeer betreft, staat het Verbrandstraatje mee aan de top met 7,6 op 10. Dat geldt zowel binnen als buiten de spits. De Antwerpsebaan-Steenovenstraat scoort maar 3,3 op 10. Dat komt omdat het fietspad te smal is en het slecht scoort op trilcomfort."


De provincie Antwerpen beveelt aan om het tweerichtingsfietspad langs de Antwerpsebaan van de Oudebroekstraat tot de Nieuwe Westweg te verbreden en in asfalt aan te leggen. Deze werken staan op het investeringslijstje van het districtsbestuur en de uitvoering is gepland tegen 2019. (FSE)