Comité Opstalpolder vraagt onafhankelijke studie

Polders Actiecomité vraagt het Havenbedrijf een nieuwe onafhankelijke studie te laten uitvoeren, nadat de Raad van State geadviseerd heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van de Antwerpse haven naar de prullenmand te verwijzen.

Met die beslissing verdwijnt het natuurcompensatiegebied voor de 250 hectaren bedreigde Opstalpolder, op het grondgebied van Berendrecht en Stabroek, en kan die actieve landbouwzone behouden blijven.Vanavond komt de raad van bestuur van het Havenbedrijf samen om het dossier te bespreken. Alain Paenen, van het Polders Actiecomité, is tevreden met het advies van de auditeur en vraagt aan het Havenbedrijf dat ze vooraleer een nieuwe beslissing neemt eerst een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren over het tot stand komen van dit dossier dat ondertussen al vijftien jaar geleden werd opgestart.


"Dit is het moment om 15 jaar na het opstellen van deze miskleun nieuwe plannen te maken die wel gedragen worden door de bevolking. Natuurbelangen stoppen immers niet met de Schelde als scheiding." (FSE)