"Wij worden nieuwe vuilbak van Antwerpen"

INWONERS GESCHOKT OVER KOMST GESLOTEN CENTRUM VOOR ILLEGALEN

In deze vervallen Weeltjeshoeve zullen de illegalen opgevangen worden.
Laenen In deze vervallen Weeltjeshoeve zullen de illegalen opgevangen worden.
De komst van een nieuw gesloten centrum voor criminele illegalen in Zandvliet slaat in als een bom. Bewoners voelen zich gepakt in snelheid en vragen meer duidelijkheid over het project. Ook de Zandvlietse districtsschepen Rudi Sempels (N-VA) voelt zich misbruikt omdat hij vooraf niet op de hoogte was. Omdat voor de realisatie een bouwvergunning nodig is, hopen inwoners dat er massaal bezwaarschriften worden ingediend.

De site in Zandvliet, aan de Papeweg en Antwerpsebaan, is beter bekend als Weeltjeshoeve en omgeving. De gronden, en vervallen Weeltjeshoeve, zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en kunnen dus onmiddellijk worden gebruikt. Volgens de plannen komt er tegen de zomer van 2020 een opvangcentrum voor 144 illegalen dat ervoor moet zorgen dat illegale criminelen meer doelgericht kunnen opgepakt worden en gerepatrieerd. De helft van de plaatsen is voorbehouden voor criminele of gedragsgestoorde illegalen die een gevaar zijn voor de veiligheid. Daarnaast biedt het ook opvang voor illegalen die in de gewone gesloten centra voor overlast zorgen door moeilijk of gestoord gedrag. De bedoeling is om ze zo snel mogelijk uit te zetten naar hun land van herkomst.


Het nieuwe centrum zal ook plaats bieden aan een zeventigtal andere illegalen met een uitwijzingsbevel. In afwachting van een nieuwbouw zal gebruik worden gemaakt van een heel stel containers uit het Nederlandse Tilburg. Daar deden ze een tijdlang dienst als gevangenis voor Belgische gedetineerden.

Districtsschepen Rudi Sempels.
Alfons Schryvers Districtsschepen Rudi Sempels.

Verstedelijking

Bekend gansrijder Patrick Van Boven woont op enkele honderden meters van de plaats waar het centrum wordt opgetrokken. "We zijn een dorp dat tot op heden gevrijwaard is gebleven van de verstedelijking en haar problemen. Nu zijn we goed op weg om de vuilbak van Antwerpen te worden. Dit project zal onze typische leefgemeenschap grondig verstoren. Bovendien is de keuze onbegrijpelijk. Als de illegalen snel worden uitgewezen hoort een centrum thuis dicht bij een luchthaven. Het is duidelijk dat men gekozen heeft voor het district met de minste weerstand maar daar kunnen ze zich wel eens in vergissen". Frank Struyf spreekt over de zoveelste slag in het gezicht van de polderbewoners.


"Men schuift de hete appel door naar de gebieden ver van Antwerpen vandaan. Ronduit schandalig. Als burgemeester De Wever zegt dat dit de veiligheid en leefbaarheid van de stad ten goede komt, hoe zit het dan met onze leefbaarheid?". Zander Vliegen heeft een dubbel gevoel en denkt aan een bewuste strategie van de N-VA. "Het is onbegrijpelijk dat de districtsburgemeester niet op de hoogte was van een beslissing van zijn eigen partijvoorzitter. Nu, de polderbewoners trappen hier, terecht, minder en minder in. Vroeg of laat zal wel uitkomen wat de ware toedracht is".

Alfons Schryvers

Bouwvergunning

Binnen N-VA zit er door de hele zaak een haar in de boter. Districtsschepen Rudi Sempels (N-VA) is ronduit boos.


"Ik begrijp niet waarom men vanuit Antwerpen niet eens de moeite heeft gedaan om ons te informeren. Er moet snel duidelijkheid komen over de timing en het volledige concept. Een dergelijk project, ook voor het plaatsen van containers, vereist een bouwvergunning en zelfs een bestemmingswijziging. Deze procedure is gekoppeld aan een openbaar onderzoek. Van deze procedure zullen we gebruik maken om massaal bezwaarschriften in te dienen om duidelijk te maken dat we het project niet willen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er bewoners zijn die nauw gaan toekijken of de verplichte procedure gevolgd is en desnoods naar de rechtbank stappen".