Werken Guldenvliesstraat lopen vertraging op

De eigenlijke heraanleg van de Guldenvliesstraat begint op 27 maart, en dus niet op 5 maart zoals Slim naar Antwerpen begin deze week meedeelde. De werken in de Guldenvliesstraat gaan dus twee weken later van start dan oorspronkelijk voorzien. De voorbereidende werken starten pas op 19 maart, wanneer de verkeerssituatie op het kruispunt met de Cuperusstraat, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat en Stanleystraat door het wegvallen van tram 4 veiliger is. Het wegdek wordt vernieuwd en er komt een nieuwe riolering. De kasseien zullen plaats maken voor een asfaltlaag en er komen nieuwe tramsporen. Voor fietsers komen er fietscomfortstroken. Aan de hoek met de Transvaalstraat wordt het kruispunt aangepast en komt een meer geleidelijke helling naar de woningen. (BJS)