Registratie voor Belgisch scheepsregister wordt eenvoudiger

Antwerpen wordt voortaan het officiële aanspreekpunt voor de maritieme sector in België. Wie met zijn schip onder de Belgische vlag wil varen, moet zich registreren bij de scheepshypotheekbewaarder. Een essentiële voorwaarde voor de registratie is de exploitatie van het zeeschip vanuit België. Die registratie was jarenlang een administratieve rompslomp en wordt nu vereenvoudigd door alle diensten onder te brengen in een nieuw kantoor aan de Posthoflei, het Belgisch Scheepsregister. De nieuwe dienst wordt ingehuldigd door staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer (Open VLD)


"De bevoegdheden van de scheepshypotheekbewaring worden overgeheveld naar het dictoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Voor de Belgsche reders betekent dit een administratieve vereenvoudiging. De keuze voor Antwerpen was snel gemaakt, gezien de strategische ligging van onze stad en de belangrijke rol van de Antwerpse haven", zegt De Backer. (PJBA)