Guldenvliesstraat krijgt nieuwe rioleringen

De Guldenvliesstraat wordt binnenkort heraangelegd. Het wegdek wordt vernieuwd en er komt een nieuwe riolering. De kasseien zullen plaats maken voor een asfaltlaag en er komen nieuwe tramsporen. Voor fietsers komen er fietscomfortstroken. Aan de hoek met de Transvaalstraat wordt het kruispunt aangepast en komt een meer geleidelijke helling naar de woningen. Op maandag 5 maart start de aannemer. In deze eerste fase zijn er voorbereidende werken in de Stanleystraat om een tijdelijke tramwissel aan te leggen. Een week later beginnen dan de eigenlijke werken in de Guldenvliesstraat. Omdat tram 9 er blijft rijden, gebeuren de werkzaamheden telkens afwisselend aan één kant van de rijweg. Gedurende de duur van de werken kan er geen gemotoriseerd verkeer passeren door de Guldenvliesstraat. (ADA)