Geluidswal is goed, overkapping nog beter

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BERCHEM

De Antwerpse ring ter hoogte van Berchem. De actiegroepen en Vlaanderen zijn er nog niet uit hoe ze het verkeer op deze plaats het beste moeten organiseren.
Klaas De Scheirder De Antwerpse ring ter hoogte van Berchem. De actiegroepen en Vlaanderen zijn er nog niet uit hoe ze het verkeer op deze plaats het beste moeten organiseren.
Eind juni kwam een akkoord uit de bus over de eerste overkappingen van de Ring, goed voor 3,25 kilometer. Die moeten tegen 2025 klaar zijn. Goed nieuws voor de omgeving van de Damwijk, van het Sportpaleis, Hof ter Lo en het Kiel. Het district Berchem blijft op zijn honger. Wat nu?

"We hebben één groot, centraal groen hart voor Berchem bedacht: het Park Brialmont", zegt districtsburgemeester en lijsttrekker Evi Van der Planken (N-VA). "Dat verbindt het Villegaspark (binnen de Singel), het natuurgebied Wolvenberg (tussen Singel en Ring) en het Brilschanspark (extra muros) met elkaar. Een stuk ervan was een ecoduct over de Ring, een ander stuk een geluidswal, aan de buitenzijde van de Ring. Dat plan hebben we aan het team van de intendant gegeven. Helaas is daar een lastige kwestie tussen komen fietsen: de actiegroepen en Vlaanderen zijn er nog niet uit hoe ze ter hoogte van Berchem het verkeer op de Ring gaan organiseren. Dit stuk is complexer dan de rest. Als je wil overkappen, moet je weten hoe breed de Ring daar exact wordt. Dus is er nog geen keuze gemaakt, uit angst dat een 'kap' een tijdelijk verhaal zou zijn."

Tot 15 decibel minder

Van der Planken is wel opgetogen - want ze wil een volledige overkapping - over de geluidswal. "Die zandophoping die wordt beplant en voor een stuk als steun voor de toekomstige overkapping dient, zal het lawaai met 10 tot 15 decibel terugdringen."


Vlaanderen heeft intussen 10 miljoen euro uitgetrokken voor een studie die het vraagstuk van de Ring in Berchem oplost. "Ik durf me niet uit te spreken over een timing, maar hoop dat we in de komende legislatuur zicht krijgen op een nieuwe ronde overkappingen", besluit Van der Planken.


"We leggen ons voorlopig neer bij de afspraken die met de actiegroepen zijn gemaakt. Berchem grijpt naast een snelle overkapping en dat is jammer", zegt Freya Piryns, lijsttrekker voor het lokale kartel Groen/sp.a. "De Ring snijdt ons district middendoor. Heel veel mensen wonen vlak bij die snelweg en zien dus af van het lawaai en het fijn stof. Ik ben bang dat we nog erg lang moeten wachten op een overkapping. Er is nog geen enkele timing naar voor geschoven. Budgetten? Ook nog niets. Ik ben best blij met die geluidswal. Die is absoluut nodig. Maar dat is een zoethoudertje vergeleken met een kap over de Ring."

Ambitieuzer

Piryns ziet twee redenen voor het opschuiven van een overkapping in Berchem. "Er is geen eensgezindheid over wat er nog moest worden bijgebouwd. We hebben al een volgebouwde site op Post X, dus ben ik geen fan van nog eens een aantal grote buildings. Het prestigeproject van N-VA voor het Brialmontpark - op zich een mooi idee - zorgt er mee voor dat men wel eens denkt: 'Ach, Berchem hééft dát toch al?' Neen, we moeten ambitieuzer zijn."


 (PHT)