Bomen blijven op 'tijdelijk plein'

Het plein wordt onder meer een ontmoetingsplek.
OMGEVING Het plein wordt onder meer een ontmoetingsplek.

Het gebied rond het Berchemse districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem krijgt in het najaar een nieuwe invulling waarbij de nadruk op kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting komt te liggen. Het gaat om een tijdelijke invulling in afwachting van de definitieve heraanleg van de ruimte. Vandaag is die openbare ruimte versnipperd en weinig toegankelijk voor bewoners. Het district Berchem wil deze ruimte omvormen tot één openbare en creatieve ontmoetingsplek. Deze tijdelijke ingreep zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige heraanleg van het gebied. Om het hoogteverschil tussen het plein achter het districtshuis en de ruimte achter de Academie Berchem en bibliotheek de Poort te overbruggen, wordt een helling voor fietsers en voetgangers aangelegd en wordt een lange houten trap gebouwd. Er komt een houten zittribune aan de kant van de Academie en ruimte voor evenementen. De bomen blijven allemaal behouden. Vanaf het najaar wordt het transitieplein aangelegd. (ADA)