Misschien, maar wel pas binnen 32 jaar

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BEKKEVOORT

De bevolking en oppositie zijn sceptisch over het 'Masterplan 2050'. Tegen dat jaar zou het nieuw centrum een feit zijn.
Bollen De bevolking en oppositie zijn sceptisch over het 'Masterplan 2050'. Tegen dat jaar zou het nieuw centrum een feit zijn.
Het gemeentebestuur deed vorig jaar in februari het visionaire 'masterplan 2050' uit de doeken. Het uitzicht van het centrum zal tegen dat jaar grondig veranderen met veel nieuwe wooneenheden. De oppositie en de bevolking reageerden sceptisch. Het plan is onoverzichtelijk en lijkt onuitvoerbaar in een klein gebied dat gevoelig is voor overstroming. Welke stappen worden de komende jaren al genomen voor de herinrichting van Bekkevoort?

Benny Reviers (schepen van Ruimtelijke Ordening, sp.a): "Na de eerste voorstelling van het masterplan hebben we op vraag van de oppositie een verbeterde versie gemaakt, met duidelijke legendes. Met het masterplan willen we inspelen op de groeiende bevolking en Bekkevoort een volwaardig centrum geven. Tegen 2050 zal het aantal woningen in onze gemeente gestegen zijn van 8,22 naar 17,2 eenheden per hectare. De eigenaars van vastgoed en grond kunnen zelf het initiatief nemen om mee te bouwen of verbouwen. Er zijn al drie concrete plannen ingediend door eigenaars. Een firma uit Assent komt dichter bij het centrum van Bekkevoort. Ook heel wat expats en mensen die in Leuven werken moeten gehuisvest worden. Met dit vooruitzicht hebben we ons aangesloten bij het platform 'Leuven MindGate', dat de regio wil opwaarderen voor ondernemingen in zorg en creatieve technologie. Onze Staatsbaan is erg gunstig gelegen op de as tussen Diest en Leuven."


"Als gemeente bouwen wij de gemeenschappelijke voorzieningen voor onze bewoners. Een eerste realisatie moet in 2028 klaar zijn. Achter de Sint-Pieterskerk komen een nieuwe gemeenteschool, een multifunctionele zaal en een 50-tal seniorenflats. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ligt op de tekentafel."

Enkel suggestie

Alex Vanbets (raadslid, Bekkevoort Beter): "Het masterplan 2050 is vlees noch vis. Het gemeentebestuur wil het niet zelf realiseren, maar laat het aan de bewoners zelf. Zo creëer je geen visie maar enkel suggestie. Volgens het plan zou de straat Kruisveld doorgetrokken worden tot aan bouwmaterialen Hendrickx. Als maar één van de bewoners niet wil meewerken, gaat het niet door. Eén van de weinige concrete plannen is een nieuwe loods voor de technische dienst, die voorzien wordt ten zuiden van het bedrijf Mijten. Wij vinden dat die loods er moet komen in de industriezone in Assent en niet middenin woongebied, vlakbij de rust van het kerkhof. De polyvalente zaal hadden we graag gebouwd vlakbij het gemeentehuis. In de Eugeen Coolsstraat kan je het best alle diensten centraliseren, in plaats van te verhuizen naar de site achter de kerk. De grond achter de kerk is eigenlijk landbouwgrond. Daarom is er nu een nieuw RUP nodig. Het duurt nog jaren voor dat administratief in orde is. Onze geplande dorpskern van 2002 werd pas in 2016 uitgevoerd door het huidige bestuur. Het centrum werd geen groen levendig plein, zoals wij het zagen, maar een grijze parking. Ik geloof nooit dat er tegen 2050 meer dan 800 woningen staan in het centrum. Een zorgpunt is niet de aanbouw van steeds meer beton, maar de glooiing van het landschap waarin onze gemeente ligt. Er moet nog meer aandacht besteed worden aan erosiebestrijding en wachtbekkens om watersnood in de toekomst te voorkomen." (VDWT)