Gemeente ruimt illegale breekwerf zelf op

BEDRIJF GERAAKT VERGUNNING KWIJT NA KLACHT BUURTBEWONER

De breekwerf achter de kerk van Bekkevoort, is nog niet volledig opgeruimd.
Foto Bollen De breekwerf achter de kerk van Bekkevoort, is nog niet volledig opgeruimd.
De illegale breekwerf achter de kerk is nog steeds niet helemaal opgeruimd. Bekkevoort leverde geen vergunning aan het bedrijf DCA en moest van de provincie de werf sluiten. Nu wordt een andere firma aangesteld om alles op te kuisen. "De gemeente jaagt zich nodeloos op kosten, door een blunder van schepen Reviers", zegt buurtbewoner Martin Maus.

Het braakliggend terrein van 39 are werd vier jaar gebruikt als stapelplaats voor steenslag. Eerst gebeurde dat door de bouwfirma Vangeel, die de wegenwerken aan de Staatsbaan uitvoerde. Vorig jaar begon DCA uit Beerse met het vermalen en recycleren van de brokstukken. Buurtbewoner Martin Maus, wiens tuin uitkijkt op het terrein, ergerde zich blauw aan het gebulder van de enorme maalmachine en het stof dat vrijkwam. "De werf was bovendien niet afgesloten, zodat kinderen van de Chiro er speelden en sluikstorters regelmatig hun rommel kwamen dumpen", aldus Maus.


Hij diende klacht in bij de provincie en kreeg gelijk. Vanaf mei moesten de werken worden stilgelegd. In juni nam Maus nog eens contact op met de gemeente om te vragen wanneer het terrein eindelijk zou worden ontruimd. "Tot mijn verbazing was het antwoord dat Bekkevoort de aannemer Liema vraagt om de grond af te graven en het gruis te verzamelen. Nog een andere firma zal de berg dan weer komen ophalen. Nochtans zou DCA dit werk doen zonder meerkost. Zo stond het in een overeenkomst met het schepencollege. Nu ruimt Bekkevoort het zootje zelf op. De gemeente maakt onnodige kosten op de kap van de inwoners, door een blunder van schepen Reviers van Openbare werken."

Administratieve vergissing

Benny Reviers (sp.a) zei eerder dit jaar dat er een administratieve vergissing was gebeurd bij het uitreiken van de vergunning aan DCA. De firma heeft intussen het terrein verlaten. "Aanvankelijk was ons een vergunning verleend, maar die werd weer ingetrokken, na een klacht van buurtbewoners", laat de firma weten. "We hebben de werf wel degelijk achtergelaten in de staat waarin ze verkeerde. Wat er nu nog ligt is overschot van de vorige aannemer, Vangeel", aldus DCA.

Dagje werk

Voor Reviers is er geen vuiltje aan de lucht. "Onze technische dienst heeft niet de middelen om de werf puinvrij te maken, dus vragen we een aannemer. Er zitten nog stenen in de bodem die moeten worden afgevoerd. Waarheen weten we nog niet. Dit werk zal trouwens maar een dag in beslag nemen. Het kost 12.000 euro. We laten teelaarde aanrukken. Er wordt opnieuw gras ingezaaid. Nog dit jaar moet het terrein in zijn oude staat hersteld zijn."