Bekkevoort bouwt waterzuiveringsinstallatie voor deelgemeenten in 2019

De gemeente Bekkevoort plant eind 2019 de bouw van haar eerste waterzuiveringsinstallatie. De Provinciebaan, aan het kruispunt met de Eugeen Coolsstraat, werd in een voorstudie gekozen uit vier locaties. De opdracht voor het ontwerp werd gegund aan het studiebureau Creosum uit Linter. Aquafin zal de installatie bouwen.


De installatie van 5000 vierkante meter komt nabij de Pijnbeek te liggen en naast de geitenhoeve Flappie. Het perceel bestaat uit een paardenweide en een akker. De gemeente maakt een RUP om de grond te herbestemmen van agrarisch gebied naar zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Er komt nog een openbaar en ook een archeologisch onderzoek.


"Het afvalwater van Bekkevoort-centrum wordt via Assent afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Diest. De nieuwe installatie op ons grondgebied zal het afvalwater zuiveren van woningen in het zuidelijk deel van Bekkevoort, deelgemeente Molenbeek-Wersbeek en ook Meensel-Kiezegem en Waanrode, alvorens het weer in de Pijnbeek terechtkomt", zegt schepen van Milieu Benny Reviers (sp.a). "Huishoudelijk afvalwater kwam altijd ongezuiverd in de Pijnbeek en de Begijnenbeek terecht en stroomde zo de Demer in. Tegen 2027 zouden de woningen in dit gebied ontdubbelde riolering moeten hebben." De startnota met de plannen is nog tot en met 18 maart te bekijken op het gemeentehuis. Tot die datum kunnen vragen, bezwaren en suggesties ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. (VDWT)