"In 2050 staat Bekkevoort onder water"

RAADSLID EVERAERTS (N-VA) GEEN FAN VAN BOUWPLANNEN GEMEENTE

Op dit terrein achter kerk wordt binnenkort gestart met het bouwproject van de gemeente.
Foto Bollen Op dit terrein achter kerk wordt binnenkort gestart met het bouwproject van de gemeente.
De nieuwe bouwplannen van de gemeente vallen niet bij iedereen in goede aarde. Raadslid Johan Everaerts (N-VA) is ongerust dat er onvoldoende wordt nagedacht over wateroverlast.

De gemeente is gestart met haar masterplan om over tien jaar achter de Sint-Pieterskerk zo'n vijftig nieuwe woningen te bouwen, een multifunctionele zaal en een school. Het oude kerkhof wordt opgewaardeerd tot een park. Een goede zaak, of toch niet? Raadslid Johan Everaerts (N-VA) is ongerust over de gevolgen voor afwatering en laat zijn ongenoegen blijken. "Het centrum van Bekkevoort loopt onder water als de gemeente haar bouwplannen achter de kerk doordrukt", steekt Everaerts van wal.

Bufferbekken

"Over tien jaar komen er vijftig woningen bij in het centrum. Al dat beton houdt de afwatering tegen. Onlangs nog liep het bufferbekken aan de Staatsbaan vol na één enkele zware regenbui. Wat wordt dat in 2050, als het hele dorp volgebouwd is?" Het raadslid zit duidelijk in zijn maag met de op til staande bouwplannen. "Bekkevoort ligt in een kuip en is kwetsbaar voor overstromingen. Gelukkig hebben we nog heel wat open ruimte en weiland dat het regenwater opvangt en absorbeert", zegt Everaerts. "Maar de gemeente heeft grootste plannen om tegen 2050 het aantal woningen op te trekken van 375 naar 815. Veel vierkante meters worden ingenomen door beton. Heel wat meer regenwater zal afgevoerd worden via de dakgoten. Ik betwijfel dat de huidige bufferbekkens voldoende capaciteit hebben om dat water te verwerken. Voorlopig houden we het droog, maar wat in de toekomst? Er zijn nu al signalen dat het fout zal gaan. In 2012 waren er al plannen voor bijkomende bufferbekkens, maar die zijn nog steeds niet gelegd."


Schepen van Ruimtelijke Ordening Benny Reviers (sp.a) nuanceert de uitspraken van Everaerts. "We hebben ervaring met wateroverlast en hebben die in de voorbije jaren met succes kunnen voorkomen. Op het toekomstige bouwterrein zullen we een ondergronds bufferbekken aanleggen, wat we ook al deden onder het gemeenteplein. Sindsdien hebben we in het centrum geen natte voeten meer."


"Achter de kerk komen geen grote gebouwen, maar eerder kleinere wooneenheden voor senioren, naast de nieuwe school en zaal. De appartementsblokken die we tegen 2050 voorzien, komen enkel langs de Staatsbaan, waar we trouwens een nieuwe afvoergracht hebben gegraven. De gemeente heeft vier bufferbekkens aangelegd in de Zandstraat in Assent. Bij de komende rioleringswerken aan de Schillekensberg plannen we er nog een. Het bufferbekken op de Staatsbaan was vol modder gelopen door de akkers van de velden die fout geploegd waren, een erosieprobleem dus. Volgende maand zijn de wegenwerken aan de N2 voltooid en kunnen we de provincie vragen een erosiepoel te voorzien."