"Het gaat om administratieve fout"

BEWONER DIENT KLACHT IN TEGEN BREEKWERF DIE AL 4 JAAR STAAT

Buurtbewoner Martin Maus in zijn tuin. Achteraan de werf die er al veel te lang staat.
Foto Bollen Buurtbewoner Martin Maus in zijn tuin. Achteraan de werf die er al veel te lang staat.
Vier jaar lang werden op de werf achter de kerk breekwerken uitgevoerd zonder milieuvergunning. Buurtbewoner Martin Maus diende uiteindelijk klacht in bij de provincie en kreeg gelijk.

Naast het kerkhof achter de kerk is een braakliggend terrein dat al vier jaar dienst doet als breekwerf. Opgebroken beton van de wegenwerken aan de Staatsbaan wordt er vermalen, gezeefd en gerecycleerd. Dit brengt heel wat overlast mee voor de buurtbewoners. "Ons was gezegd dat dit maar anderhalf jaar zou duren", zegt Martin Maus.


"Bij de werken wordt geen water gebruikt. De buurt krijgt dus heel wat stof te happen. Door de trillingen van de drilboor zijn bij sommige omwonenden tegels in huis losgekomen. Wij zetten onze tuinmeubelen binnen, want ze zitten onder het stof. De werf is bovendien niet afgesloten. Kinderen van de Chiro waren op de zandheuvels aan het spelen."

Mogen maar één jaar duren

Maus had veel geduld, maar diende begin dit jaar dan toch klacht in bij de provincie. De deputatie geeft hem gelijk. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen, waarin akte werd genomen van de werkzaamheden van aannemer DCA uit Beerse, wordt opgeheven. Bekkevoort had de vereiste milieuvergunning niet afgeleverd, het perceel ligt ook nog eens in agrarisch waardevol gebied én de werken zijn in strijd met het gewestplan, aldus de deputatie.


Volgens de Vlarem-normen mag dit werk ook maar één jaar duren, terwijl onderaannemers er al vier jaar bezig zijn.

Veel te dicht bij woonkern

De deputatie oordeelt ook dat de werf veel te dicht bij de woonkern ligt, met de gekende overlast tot gevolg.


DCA zou de werken moeten stilleggen. De gemeente kan nog in beroep gaan bij de Raad van State, maar acht dit niet meer nodig.


"De wegenwerken van fase 1 zijn immers bijna voltooid. In april gieten we beton", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Benny Reviers (sp.a). "Momenteel wordt de werf achter de kerk netjes opgeruimd. Een milieuvergunning aanvragen is de verantwoordelijkheid van de aannemer.


Als er geen werd uitgereikt, moet dat een misverstand geweest zijn bij onze administratie. De voorganger van DCA had immers ook een aanvraag gedaan. Voor fase 2 van de wegenwerken openen we een nieuwe breekwerf in de Weverstraat. Hiervoor zullen we wel een vergunning verlenen aan DCA."