N-VA wil invoering van de European Disability Card in gemeente

Op de volgende gemeenteraad lanceert de Begijnendijkse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten.

Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.


"In het verleden stonden inwoners van Begijnendijk-Betekom met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden 'bewijzen'", zegt Maarten Verduyckt, afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid. "Hierdoor liepen deze mensen onterecht toegangskortingen andere voordelen mis."


Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft staatssecretaris voor personen met een beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. N-VA hoopt dat deze kaart ook in Begijnendijk wordt ingevoerd. (VDT)