Luchtkwaliteit Tienen, Diest en Aarschot is vergelijkbaar

De resultaten van Curieuzeneuzen Vlaanderen over de luchtkwaliteit zijn niet al te verontrustend voor het Hageland.


"Onze centrumsteden Tienen, Diest, Aarschot hebben vergelijkbare scores qua stikstofgehalte in de lucht. De stedelijke kernen kleuren geel en rood en de landelijke gebieden van het Hageland kleuren groen en zelfs blauw, wat de beste score is", zegt schepen Tom Roovers (Groen) uit Tienen. "Er was op het stadhuis in Tienen een meetpunt, en voor heel de stad waren er meer dan 60 meetpunten", aldus Tom Roovers. Aarschot overschrijdt op één plaats de Europese norm en haalt er 48,9 microgram per kubieke meter. In Diest is de slechtste score 37,7 en in Tienen 37,5. "De Europese norm bedraagt 40 microgram per kubieke meter, maar dat is wel een toegelaten maximum. Hoe lager, hoe beter. Het gemiddelde in Tienen bedraagt 20,4. In het Hageland is er geen echt zwart punt, maar de stadskernen en ook de zone langs de A2 zijn wel aandachtspunten. Meten is weten. Dit gaat hier over NOx of alle stikstofverbindingen. Belangrijk dus voor onze binnensteden en schoolomgevingen". Het onderzoek kwam er door een samenwerking van De Standaard en de Universiteit van Antwerpen. (HCH)