Jongerenwerkloosheid stijgt sterkst in Tienen

VDAB ORGANISEERT SOLLICITANTENDAG VOOR WERKZOEKENDEN

Op de sollicitantendag konden jongeren om inlichtingenvragen aan verschillende standen.
Foto Baert Op de sollicitantendag konden jongeren om inlichtingenvragen aan verschillende standen.
De werkloosheid bij jongeren jonger dan 25 jaar stijgt in het Hageland het sterkst in het zorggebied Tienen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. De werkloosheid stijgt er ten opzichte van vorig jaar met 7 procent, terwijl dit in Diest maar 2,5 procent is. In Aarschot en zorggebied Zuidoost-Hageland daalt ze zelfs.

De VDAB organiseerde een sollicitantendag voor jonge werkzoekenden in heel Vlaanderen, waaronder één in het opleidingscentrum in Diest. Meer dan tweehonderd jongeren lieten in Diest hun cv beoordelen en kregen tips voor sollicitatiegesprekken. De openstaande vacatures hingen uit in de grote zaal. "De jongerenwerkloosheid blijft stijgen in Diest en Tienen", zegt Peter Wellens van VDAB. "Ook Aarschot scoort onder het Vlaamse gemiddelde. VDAB wil met deze sollicitantendag het jobaanbod voor jongeren nog beter in de kijker zetten en promoten. Zeker voor jongeren uit Diest en Tienen is dit dringend nodig."


Tienen telde in augustus 2013 455 werklozen jonger dan 25 jaar. In augustus 2014 zijn dit er 487. In Diest stijgt de jongerenwerkloosheid van 479 naar 491 werklozen. In Aarschot daalt de werkloosheid in deze doelgroep dan weer met 2,7 procent of van 446 naar 434 werklozen en in Zuidoost-Hageland zelfs met 6,6 procent van 423 naar 395 jonge werklozen. Maar het aandeel jonge werklozen is in Zuidoost-Hageland wel het grootst met 27,7 procent.

Weinig vacatures

"In Diest en Tienen is het aantal vacatures momenteel erg laag", verklaart Peter Wellens de cijfers. "In die steden bevindt zich niet veel industrie. Aarschot doet het op het gebied van vacatures veel beter, ook al is er weinig industrie. De forse daling van de werkloosheid in Zuidoost-Hageland, waar praktisch geen industrie bestaat, is dan weer moeilijk te verklaren."


Aarschot, Diest en Tienen hebben vooral vacatures voor schoonmaak- en onderhoudspersoneel, verkopers en bouwvakkers. In Zuidoost-Hageland hebben ze dan weer vooral bouwvakkers en verpleegkundigen nodig. Tegen de algemene trend in is het aantal jonge werkzoekenden in Vlaanderen met 3,3 procent gedaald ten opzichte van augustus 2013. In Vlaams-Brabant daalt het aantal werkzoekende jongeren met 4,1 procent nog sterker. Opvallend is dat de mannelijke werkzoekende jongeren in de regio Leuven het niet goed doen. Hier stijgt de werkloosheid met 1,6 procent.

Allochtonen

"De gegevens uit het Hageland kunnen dit cijfer gedeeltelijk verklaren, zegt Wellens. "In het Hageland zijn de jonge werklozen die maximaal een secundair diploma behaalden, de grootste groep. Dit terwijl het Hageland vooral gedomineerd wordt door de tertiaire of commerciële dienstensector, die veel hooggeschoolden aantrekt."


Zo'n tachtig procent van de werkzoekende jongeren in het Hageland is minder dan een jaar werkzoekende. Twaalf tot dertien procent zoekt al meer dan een jaar naar een job, zes procent meer dan twee jaar. Wat erg opvalt, is dat het aantal allochtone werkzoekende jongeren in de regio sterk is gedaald met 11,2 procent.