GEZOCHT: locatie voor 300 geraamtes

ONDERZOEK NAAR DORPSKERNVERNIEUWING BRENGT VOORMALIG KERKHOF AAN HET LICHT

Onder de parking van de Sint-Laurentiuskerk blijken honderden skeletten te liggen.
Foto GMA Onder de parking van de Sint-Laurentiuskerk blijken honderden skeletten te liggen.
De parking rondom de Sint-Laurentiuskerk blijkt vol menselijke geraamten te zitten. Die vondst kwam aan het licht nadat het terrein werd geïnspecteerd in het kader van de toekomstige dorpskernvernieuwing. "Sommige beenderen bevinden zich tot op vijftien centimeter onder de klinkers", klinkt het. Om de geplande heraanleg van het centrum niet te vertragen, wordt er via de Pastorijstraat een ontsluitingsweg aangelegd.

"Sinds het jaar 1500 werden de geraamtes boven elkaar begraven rond de kerk", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). "Dat ging zo door tot de jaren 1900. De skeletten liggen op sommige plaatsen vijf dik boven elkaar. Ze zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Dat komt omdat de ondergrond niet zo stabiel is. Lees: het is natte grond. Ze hebben bijna altijd onder water gestaan."


Om hoeveel skeletten het precies gaat, is onduidelijk. "Als we verdergaan op de schattingen door de inspectieputten, bevinden er zich rond de 300 geraamtes in de grond", voegt hij eraan toe. "Door de putten werd ook de vroegere kerkhofmuur van Betekom in kaart gebracht."

Elk geraamte apart

Een archeologisch onderzoek moet aantonen wat er met de geraamtes moet gebeuren. Het plein wordt immers heraangelegd. "Als de skeletten blijven liggen, is er geen probleem", gaat hij verder. "Toch moeten er wellicht heel wat verwijderd worden, omdat de fundering moet kunnen aangelegd worden. De geraamtes mogen niet meer, zoals vroeger, in een knekelput verzameld worden. Voortaan moeten alle skeletten afzonderlijk bewaard worden. Indien dit nodig is, wordt het inderdaad een hele karwei."

Vertraging werken

Door het archeologisch onderzoek lopen de geplande werken gegarandeerd vertraging op. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aquafin en Infrax voor de aanleg van de rioleringen. "Om de werken toch te laten doorgaan en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, wordt er een tijdelijke ontsluitingsweg gemaakt van de Pastorijstraat", klinkt het. Concreet kunnen automobilisten, die van Gelrode komen of er naartoe rijden, binnenkort via deze weg rijden. Het vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton wordt afgeleid in de richting van Aarschot. In de loop van de maand februari worden de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken. Met het project wordt het afvalwater van meer dan 150 inwoners, dat nu grotendeels in de Grote Laak terechtkomt, aangesloten op het rioleringsstelsel. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het bovengedeelte te vernieuwen.