Fase 2 van de rioleringswerken start in juni: dorpskern niet toegankelijk voor verkeer

Nu de eerste fase van de werken bijna afgelopen is, begint straks de tweede fase.
Gemeente Begijnendijk Nu de eerste fase van de werken bijna afgelopen is, begint straks de tweede fase.

Op 2 juni starten er rioleringswerken in Begijnendijk. De werken kaderen in een groter geheel en vormen de start van de tweede fase van een ruim rioleringsplan in de dorpskern van de gemeente. De riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem waarbij het afvalwater wordt verzameld en naar het zuiveringsstation wordt gebracht. Op die manier komt ongezuiverd water niet meer in de waterlopen terecht. Ook het regenwater zal voortaan afzonderlijk worden verzameld zodat dit rechtstreeks naar de rivieren kan stromen. Hiervoor wordt een buffering aangelegd achter de Dorpstraat.

De werken zijn de tweede fase van het project en sluiten, ter hoogte van het Kerkplein, aan bij het afgewerkte gedeelte. Het gaat om de Betekomsesteenweg (tot aan het kruispunt met de Kleinsteenweg), de Kleinsteenweg (tot op het kruispunt met de Dreef) en de Baalsesteenweg (tot en met het kruispunt aan de Vissendijk). De aannemer zal eerst de wegverhardingen opbreken en er een tijdelijke verharding aanbrengen met ‘minder hinder steenslag’. Vervolgens worden de nieuwe rioleringen aangelegd en die worden op hun beurt aangesloten op de leidingen van de woningen. Nieuwe wegverharding zal tenslotte worden aangelegd in september. De tweede fase zou ergens in december rond moeten zijn.

Samen met de aannemer proberen we tijdens deze werkzaamheden ervoor te zorgen dat alle handelaars maximaal bereikbaar blijven. Wellicht zullen sommige woningen en handelaars af en toe moeilijk bereikbaar zijn. Gedurende het verloop van de werken zal daar meer info over gegeven worden

Burgemeester Bert Ceulemans

Geen doorgaand verkeer mogelijk in het centrum

De werken zorgen ervoor dat doorgaand verkeer in het centrum tijdelijk niet mogelijk is. Daarom zal het doorgaand verkeer van Betekom, Baal en op de Mechelbaan omgeleid worden naar de Liersesteenweg. “Het afsluiten van het centrum voor doorgaand verkeer betekent niet dat alle handelszaken en woningen gedurende de hele periode onbereikbaar zullen zijn. In de werfzone van de tweede fase zijn de meeste handelaars gevestigd. Samen met de aannemer proberen we tijdens deze werkzaamheden ervoor te zorgen dat alle handelaars maximaal bereikbaar blijven. Wellicht zullen sommige woningen en handelaars af en toe moeilijk bereikbaar zijn. Gedurende het verloop van de werken zal daar meer info over gegeven worden”, vertelt burgemeester Bert Ceulemans.

Het lokale verkeer kan gebruik maken van de wegen rond het centrum, maar kan evenmin door dat centrum. “Voetgangersverkeer blijft wel mogelijk in de centrumstraten. Wij raden dan ook aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de centrumparking en de parking op het Kerkplein, die op wandelafstand van het centrum liggen. De centrumparking kan ook dienst doen als parking voor de voertuigen van bewoners in de werfzone”, besluit Ceulemans. De werken in de Dorpstraat en op het Kerkplein zijn weldra afgelopen zodat het verkeer daar binnenkort weer toegelaten is.

Wie meer informatie wil kan de werfleider aanspreken of belt naar 016/53.66.61. Mailen kan ook naar technisch.bureau@begijnendijk. De coronamaatregelen verhinderden het organiseren van een informatievergadering, maar alle betrokkenen kregen wel een brief in de bus met meer uitleg.

Fase 2 van de rioleringswerken komt eraan in juni.
Begijnendijk Fase 2 van de rioleringswerken komt eraan in juni.