Begijnendijk zet in op sociaal wonen

WOONWIJK HET EVERBEUR KRIJGT 77 NIEUWE WOONEENHEDEN

Op deze plek in wijk Het Everbeur komen 14 koopwoningen, 27 huurflats en 36 huurwoningen bij.
Bollen Op deze plek in wijk Het Everbeur komen 14 koopwoningen, 27 huurflats en 36 huurwoningen bij.
Woonwijk Het Everbeur krijgt tegen 2020 77 nieuwe wooneenheden. De gemeente zal ook een aantal bestaande sociale woningen laten verhuren door huisvestingsmaatschappijen. Daarmee wil Begijnendijk voldoen aan de normen voor het sociaal woonaanbod van minister Liesbeth Homans (N-VA).

Huisvestingsmaatschappij SWaL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven) bouwt 77 woningen en appartementen in de wijk Het Everbeur. "De gronden zijn al langer in ons bezit, maar nu het Agentschap Wegen en Verkeer groen licht gegeven heeft voor de ontsluiting met de Liersesteenweg kan de wijk uitbreiden", zegt Lym De Brouwer, directeur van SWaL. "Er komen 14 koopwoningen, 27 appartementen voor verhuur en 36 huurwoningen met een tuin. In de eerste fase worden 50 eenheden gebouwd. De bouwvergunning moet wel nog aangevraagd worden. In het najaar van 2019 kunnen we beginnen."


Begijnendijk wil het Bindend Sociaal Objectief (BSO) voldoen aan de eisen van de Vlaamse regering. Tegen 2025 moeten alle Vlaamse gemeenten immers genoeg sociale huurwoningen aanbieden. "Wij zouden een honderdtal bijkomende wooneenheden moeten creëren", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). "We laten er nieuwe bouwen, maar geven ook een aantal bestaande sociale woningen in beheer van twee huisvestingsmaatschappijen. Zij zullen instaan voor de herstellingen en de technische opvolging van de gebouwen. Zo voldoen we aan de normen, opgelegd in de omzendbrief van minister Homans."

Nieuwe beheerder

SWaL neemt acht woningen in de Saffraanberg in beheer van het OCMW om verder te verhuren. Een andere huisvestingsmaatschappij, Volkswoningbouw, neemt vijf bestaande seniorenwoningen in de Betekomsesteenweg over. "De speeltuin die er nu ligt, wordt in het voorjaar ingeplant naast de nieuwe centrumparking in de Vissendijk. Op de vrijgekomen ruimte plant Volkswoningbouw eventueel nieuwe flats, naast de woningen die gerenoveerd worden. Een timing ligt nog niet vast", zegt Michiels.


Volkswoningbouw neemt in Betekom ook negen appartementen in beheer en gaat elf nieuwe appartementen bouwen in de Pastorijstraat. Sinds twee weken zijn er nog bodemonderzoeken bezig. Zodra die zijn afgerond, starten de werken.