Nieuwe speeltoestellen op school

In de gemeentelijke basisschool van Lot kunnen de kinderen dit jaar niet alleen ravotten op de speelplaatsen, maar ook op drie nieuwe speeltoestellen. De leerlingen kregen inspraak in wat er juist op de speelplaats moest geplaatst worden en die drie speelplaatsen werden sinds augustus heringericht. In de school zitten vierhonderd kinderen en die waren allemaal blij verrast toen ze begin deze week arriveerden en de nieuwe toestellen zagen staan. (BKH)