Geen vergunning voor windturbines

De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het beroep verworpen van Engie Electrabel tegen de weigering van een milieuvergunning voor twee nieuwe windturbines langs het Kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn 96. De windturbines zouden gebouwd worden op de terreinen van het bedrijf Amacro maar het gemeentebestuur van Beersel gaf een negatief advies. Engie Electrabel trok daarop naar de provincie maar daar oordeelt men dat de drukke spoorlijn teveel risico's met zich meebrengt. Engie Electrabel vraagt ook een bouwvergunning aan voor de windturbines en die procedure is nog lopende.


(BKH)