Fietspaden op Brusselsesteenweg nog niet voor morgen: AWV werkt verder aan conceptnota voor heraanleg

Een archiefbeeld van de Brusselsesteenweg in Alsemberg.
Mozkito Een archiefbeeld van de Brusselsesteenweg in Alsemberg.
De aangekondigde herinrichting van de Brusselsesteenweg in Alsemberg zal pas in 2022 gebeuren. Oppositiepartij Groen polste bij het gemeentebestuur naar een stand van zaken.

Gemeenteraadslid Jan Steyaert (Groen) wordt stilaan ongeduldig. Vier jaar geleden kondigde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), toen bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit, het studiewerk aan voor de herinrichting van het stukje steenweg waar vandaag nog steeds geen fietspaden liggen. De Brusselsesteenweg wordt dagelijks gebruikt door heel wat fietsende scholieren. “De Brusselsesteenweg heeft al jaren een gebrekkige fietsinfrastructuur”, zegt Steyaert. “Onder meer voor de leerlingen van het Sint-Victorinstituut, dat een basisschool en een secundaire afdeling heeft, is het niet veilig om met de fiets tot aan de schoolpoort te geraken.” Steyaert haalt aan dat het project tot drie keer toe aangekondigd werd, maar dat er verder niets gebeurde. “We zijn nu juni 2020. De nieuwe school is afgewerkt, maar van vernieuwde fietsinfrastructuur is nog steeds niets te merken. Het enige wat wel gerealiseerd werd, zijn de nieuwe fietsbruggen over de Molenbeek”, aldus Steyaert. “Dat is dan een realisatie van onze toenmalige schepen Veerle Leroy die deed wat ze kon om de gebrekkige fietsinfrastructuur rond de school te compenseren.”

Conceptnota

Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) vroeg een laatste stand van zaken op bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer die beheerder is van de weg. “Er wordt momenteel aan een conceptnota gewerkt”, zegt ze. “Het gunnen van de werken zal eind volgend jaar gebeuren zodat de werken in 2022 kunnen starten. Achter de schermen is er dus heel wat werk verzet, maar zo’n dossiers nemen altijd heel wat tijd in beslag. Het belangrijkste is wel dat er een vooruitzicht is naar een veiligere steenweg. Tussen de garage Ollivier en het Winderickxplein zal er dan langs beide kanten van de steenweg een fietspad liggen, maar ook een voetpad. Zo zal de steenweg dan voor iedereen veel veiliger zijn na de heraanleg.”