Drie gemeenten in de Zennevallei werken samen klimaatactieplan uit

Onder andere de plannen voor dit nieuwe park in Lembeek (3D-beeld) kan al passen in het nieuwe klimaatactieplan van de drie gemeenten.
Mozkito Onder andere de plannen voor dit nieuwe park in Lembeek (3D-beeld) kan al passen in het nieuwe klimaatactieplan van de drie gemeenten.
Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen om een klimaatactieplan op te stellen. Zo willen de besturen hun CO2-uitstoot gevoelig verminderen.

De gemeenten doen een beroep op de provincie Vlaams-Brabant om het plan uit te werken. “We kiezen voor een samenwerking omdat het klimaat niet aan de gemeentegrenzen stopt”, zegt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen (Groen). “We werken al goed samen voor andere projecten en dus is het logisch dat we samen aan de slag gaan.”

Ook de stad Halle ondertekende destijds het zogenaamde Burgemeestersconvenant waarbij gemeenten tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent wilden verminderen en tegen 2030 zelfs met 40 procent.

Er zullen onder andere maatregelen moeten komen rond mobiliteit en wonen. Zo kan autodelen beter gepromoot worden en moeten gebouwen nog beter geïsoleerd worden. “Maar vandaag is er wel degelijk al wat gebeurd”, zegt schepen Ceunen. “Zo is er een strategisch project voor de Zennevallei waarbij over de gemeentegrenzen heen samengewerkt wordt om nieuwe groene plekjes aan te leggen en bestaande natuurgebieden beter in te richten. Ook dat past in een klimaatactieplan.”