Aantal onderzoeken naar schijnrelaties en identiteitsfraude in Beersel gestegen

Gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) vroeg cijfers op bij de gemeente.
Jan De Meuleneir/Photo News Gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) vroeg cijfers op bij de gemeente.
In Beersel werden de voorbije vier jaar 47 dossiers opgesteld omdat vermoed werd dat mensen een relatie veinsden of een kind erkenden om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) opvroeg.

Slootmans vroeg de cijfers op nadat er door de diensten van de gemeente melding werd gemaakt van een stijging van het aantal gevallen van identiteitsfraude. Zo blijkt dat niet enkel op internet mensen zich proberen uit te geven voor iemand anders. “Het komt vaak voor dat criminelen op jouw naam leningen weten af te sluiten of een pand huren, waardoor er ineens een deurwaarder voor je deur staat zonder dat je er erg in hebt”, zegt Slootmans. “Je hoeft je steeds minder vaak in persoon aan de balie te identificeren, dat gebeurt steeds vaker op afstand. Denk aan online een telefoonabonnement of bankrekening afsluiten met een kopie van je identiteitsbewijs. Daardoor neemt de kans op identiteitsfraude toe.”

Onder de radar

In Beersel blijkt dat er in 2017 maar één geval van identiteitsfraude werd vastgesteld. Vorig jaar waren er dat drie. Omdat identiteitsfraude vaak moeilijk te bewijzen is, vermoedt Slootmans dat er wellicht veel meer gevallen onder de radar blijven.

Ook over schijnhuwelijken en- relaties vroeg het raadslid een stand van zaken op. De voorbije vier jaar werden 47 dossiers opgesteld over die praktijken. Ook dossiers over schijnerkenningen waarbij een buitenlandse vader een kind erkent zonder biologische band om een verblijfsvergunning te krijgen, zitten in dat cijfer. In zeventien gevallen waren er voldoende bewijzen om het huwelijk of het samenwonen niet te erkennen. Slootmans telt dat het meestal niet om individuele initiatieven gaat. “Vaak gaat het om gespecialiseerde bendes die een systeem van schijnrelaties opzetten”, legt hij uit. “Zij rekruteren Belgische vrouwen om tegen betaling in ons land een huwelijk met niet-Europese mannen te laten registreren.” Of dat ook in Beersel zo is, weet Slootmans niet. “Maar denken dat het om toeval gaat, lijkt mij eerder naïef”, besluit hij.