“Verhaal van mens achter soldaat telt, niet de strijd”

Marc Desmedt belicht leven van 546 soldaten in Eerste Wereldoorlog

Na negen jaar opzoekingswerk heeft Marc Desmedt zijn trilogie 'Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog' klaar.
Mozkito Na negen jaar opzoekingswerk heeft Marc Desmedt zijn trilogie 'Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog' klaar.
Na negen jaar opzoekingswerk heeft Marc Desmedt zijn trilogie ‘Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’ klaar. Het verhaal van 546 soldaten uit de vijf dorpen van Beersel die meevochten in de Eerste Wereldoorlog wordt er in beschreven. Dertienduizend pagina’s militaire archieven doorploegde Marc om zijn boek te schrijven.

“Het is mijn magnum opus geworden”, zegt Marc Desmedt. Het is een lijvig werk geworden dat in drie delen opgesplitst werd. In 2009 verzamelde hij de eerste informatie voor zijn boek. “Ik ben dat jaar met mijn vrouw en twee kleinzonen op zoek gegaan naar de graven van gesneuvelde Beerselaren. Eerst in de Westhoek, daarna overal in Vlaanderen en later in Frankrijk en in Wallonië.”

Toen in 2012 het Heemkundig Genootschap van Witthem plannen maakte om de Eerste Wereldoorlog te herdenken kwam Marcs project ter sprake. “Het paste perfect in de herdenkingen rond honderd jaar Eerste Wereldoorlog”, zegt Marc. 

In 1919 wordt in Beesel een monument ingehuldigd waarbij ook de oud-strijders aanwezig zijn.
rv/Marc Desmedt In 1919 wordt in Beesel een monument ingehuldigd waarbij ook de oud-strijders aanwezig zijn.

Gegevens van liefst 546 soldaten zijn terug te vinden in het boek. 43 soldaten sneuvelden, 64 anderen keerden nooit naar huis terug of stierven aan de gevolgen van hun verwondingen. “Toen ik me door de 13.000 pagina’s uit de militaire archieven worstelde, was ik vaak met verstomming geslagen van de verhalen die uit de dossiers tevoorschijn kwamen”, zegt Marc. “Ik heb toen beslist om de mens en niet de soldaat op het voorplan te zetten. Zo heb ik het bekende dagboek van karabinier Sebastiaan Versteldt uit Huizingen opgenomen in het boek. Maar ook het leven thuis heb ik beschreven  op basis van het dagboek van pastoor Victor Verheyden. Ook de archieven van de gemeenten waren een bron van informatie. Zo bouwde de gemeenteraad van Huizingen tijdens de oorlog een aak om met die boot via het kanaal  steenkool op te halen in Charleroi.”

Portretten

Marc vond ook heel wat foto’s terug die nooit eerder gepubliceerd werden. Hij selecteerde portretten die soldaat Jaak Mommaert uit Beersel maakte. “De soldaten aan het front kregen soms een paar weken verlof”, legt Marc uit. “En zo zien we Jaak Mommaert niet alleen poseren aan het front met zijn strijdmakkers, maar ook tijdens een reis naar Lourdes.”

De kinderen en de leerkrachten van de gemeenteschool in Huizingen poseren voor een foto om de Verenigde Staten van Amerika te danken voor de noodhulp tijdens de Eerste Wereldoorlog.
rv/Marc Desmedt De kinderen en de leerkrachten van de gemeenteschool in Huizingen poseren voor een foto om de Verenigde Staten van Amerika te danken voor de noodhulp tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Marc benadrukt dat het boek niet het zoveelste is over de ‘Grote Oorlog’. “Toen ik de biografieën samenbracht was het voor mij duidelijk dat hier een apart verhaal van mensen, soldaten, vaders en broers ontstond”, aldus Marc. “Zij zijn belangrijk en niet de strijd. De vriendschap tussen de lotgenoten, de gramschap tegenover de ongevoelige oversten, de onvoorwaardelijke trouw aan de koning, de liefde voor een onbekende soldatenmoeder, de hunker naar een rustperiode in Frankrijk of Engeland, en zoveel andere mooie en ook minder mooie kanten van de mens.”

Bestellen

Het boek in drie delen kost 60 euro en kan besteld worden door dat bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap met vermelding ‘boek WOI’. Het boek kan dan afgehaald worden bij de gemeentelijke archiefdienst tijdens de kantooruren. Meer info op www.beersel.be/groteoorlog en via 02/359.17.40 of archief@beersel.be.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.