"Men kapt maar, zonder oog voor natuur"

GEMEENTEBESTUUR KLAAGT WERKWIJZE INFRABEL EN AWV AAN

Burgemeester en schepenen planten twee symbolische bomen naast spoorlijn 26.
Foto Mozkito Burgemeester en schepenen planten twee symbolische bomen naast spoorlijn 26.
Burgemeester en schepenen hebben zaterdag twee bomen geplant in de berm naast spoorlijn 26, in de schaduw van het Kasteel van Beersel. Een symbolische actie om de kapwerken in opdracht van zowel Infrabel als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan te klagen.

Het gemeentebestuur verwijt het AWV en spoorwegbeheerder Infrabel ondoordacht te werk te gaan wat houtkap betreft. Het gaat dan om de tientallen bomen die in de jongste maanden tegen de vlakte gingen naast de Brusselse Ring en de spoorlijn. "Men koos voor een totale kaalslag, zonder overleg met bewoners of de bevoegde diensten", zegt schepen van Milieu Veerle Leroy (Groen). "We vragen ons nog steeds af waarom de grote bomen ter hoogte van de wijk Nering moesten sneuvelen. In de bermen naast de spoorweg had men gerust een deel kunnen behouden ter hoogte van de huizen. Langs de afrit van de snelweg konden bomen dan weer een groen scherm en een geluidsschild vormen. We hebben aan de diensten van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) reeds in november vorig jaar uitleg gevraagd, maar we werden toen doorverwezen naar een website over hakhoutbeheer. Maar als we de informatie op die site lezen, dan moeten we vaststellen dat de hogere overheden niet eens de principes van goed hakhoutbeheer toepassen. En we kregen ook al heel wat berichten van mensen die niet begrepen wat er aan de hand was."

Impact in kaart brengen

Beersel vraagt nu betere communicatie voor aanvang van werken, zodat de omwonenden ook sneller ingelicht kunnen worden. "We willen ook dat hakhoutbeheer toegepast wordt zoals het hoort, en dat er ook rekening gehouden wordt met het broedseizoen, en de fauna en flora. Voor men kapt, zou men best ook de visuele impact in kaart brengen. Hier werd vooral economisch gekapt. Het moest efficiënt gebeuren en daarbij werd de natuur uit het oog verloren."


Anton Decoster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer, stelt op zijn beurt dat de natuur zichzelf zal herstellen. "De kapwerken langs de op- en afritten van de Brusselse Ring in Beersel zijn een vorm van ecologisch bermbeheer die al jaren toegepast wordt", klinkt het. "Er wordt tot tien à twintig centimeter boven de grond gesnoeid, zodat er nieuwe scheuten kunnen groeien."


En ook bij Infrabel stelt men dat er aandacht is voor de natuur. "Onze teams snoeien jaarlijks tweehonderd meter begroeiing langs beide kanten van de sporen, per zone van een kilometer", zegt woordvoerster Charlotte Verbeke. "Zo krijgen we een afwisseling van gesnoeide en niet-gesnoeide stroken, en respecteren we de biodiversiteit en de ecologische waarde van de gebieden. De snoeiwerken zijn ook nodig om de veiligheid van het treinverkeer te garanderen."