Referendum? Schijnvertoning, ja!

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BEERSE

In januari 2016 stemde bij een referendum drie kwart van de kiezers tegen de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum. Toch werd finaal niet naar hen geluisterd.
ton wiggenraad In januari 2016 stemde bij een referendum drie kwart van de kiezers tegen de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum. Toch werd finaal niet naar hen geluisterd.
De inwoners van Beerse vinden dat er veel te weinig naar hen is geluisterd. Het frappantste voorbeeld: het referendum in 2016 over het dienstencentrum waar het bestuur het duidelijke resultaat niet heeft gevolgd. De bewindsploeg vindt nochtans dat het geen fouten heeft gemaakt.

Volgens burgemeester Marc Smans (N-VA) is er wel degelijk inspraak geweest. "Inspraak van onze burgers is belangrijk", aldus Smans. "Een mooi voorbeeld is de inspraak die de bevolking kreeg bij de invulling van de parkhoven Tempelhof en Nief Park. Het is dan ook belangrijk om met de bekomen informatie de juiste beslissingen te nemen. Voor de invulling van de aangekochte grond over de kerk in Vlimmeren plannen we ook overleg met de buurt. Voor de volgende bestuursperiode willen we dit ook doortrekken naar grotere projecten. Zo veel mogelijk inspraak maar met een sterke visie vooruit." Stefan Poortmans van BEERSEplus wil de lijn ook doortrekken. "Burgers moeten betrokken worden want het gaat om hun woonomgeving. Op vlak van wijkwerking zijn we al een stukje verder gegaan, en werken we met een eerste aanzet tot een 'burgerbegroting'. De wijken beslissen samen in consensus over het te besteden subsidiebudget en kunnen voorstellen formuleren voor noodzakelijke of gewenst investeringen in hun buurt of wijk."

De oppositie is harder. "Er moet meer inspraak komen en er moet vooral ook meer naar geluisterd worden", aldus Bart Craane van CDE-Vlim.be. "Er worden wel pseudo-inspraakmomenten gehouden, maar als er een volksraadpleging is waar bijna 80% kiest voor een optie dan moet die gevolgd worden en niet genegeerd." Ook Groen-Hart voor Beerse is die mening toegedaan.