Minder geld voor OCMW

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW vermindert dit jaar met 625.000 euro. "Binnen het OCMW van Beerse werd de voorbije jaren flink op de kosten gelet. Dankzij samenaankopen en betere samenwerking met de gemeente en het herbekijken van bijvoorbeeld verzekeringen werd flink op de kosten bespaard. Hierdoor konden we voor 1,7 miljoen schulden afgebouwen en werden bovendien 12 woningen voor mensen met dementie gezet (de Orchidee), zonder extra te lenen", zegt Simonne Woestenborghs, OCMW-voorzitter. "De burger hoeft niet te vrezen dat we gaan besparen op de kwaliteit." (VTT)