Kerkfabriek wil jeugdterreinen beter toegankelijk maken

De kerkfabriek van de Sint-Lambertuskerk in Beerse en de Sint-Lambertusparochie werken aan een plan om de gronden van de speelpleinwerking en de jeugdverenigingen op te waarderen.

Naast de speelpleinwerking Don Bosco maken ook de KSA en de Scouts en Gidsen sinds de jaren '60 gebruik van de gronden. Alle partijen willen die overeenkomst ook verderzetten. "Maar dan moeten we wel investeren", zegt Frank De Beukeleer van de kerkfabriek. "We hebben nu een werkgroep samengesteld om de gronden en de gebouwen op te waarderen. In eerste instantie willen we gaan voor een verkeersveilige omgeving en willen we er ook alles aan doen om overlast voor de buurtbewoners te voorkomen. De jeugdterreinen zijn nu alleen te bereiken via de Schoolstraat, waar een doorgangsweg ligt naast Den Biechtstoel. Over een bouwperceel is ook een toegang gepland, maar dat bouwperceel gaat nu verkocht worden. Het voorstel is nu om via de Honoré Aertsstraat een in- en uitgang te voorzien voor fietsers. Die weg wordt afgesloten met paaltjes die nog wel verwijderd kunnen worden door de brandweer", legt De Beukeleer uit.


"Een tweede toegang voor fietsers komt er via Aldi, die haar site anders gaat indelen. Aldi wil meer parkeerplaatsen en zal op de vernieuwde parking toelating verlenen voor het afzetten/ophalen van kinderen met de auto, volgens het Kiss &Ride-principe. Ook zal Aldi een afgescheiden fietspad aanleggen van de weg Krommenhof tot aan de ingang van de jeugdterreinen. De doorgang naast Den Biechtstoel wordt behouden als derde toegang." (VTT)