Jan Nagels (100) mag wintervuur aansteken

Jan Nagels drie jaar geleden.
Ton Wiggenraad Jan Nagels drie jaar geleden.
Twaalf wijkverenigingen en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar voor een het ‘Wintervuur’ op het kerkplein op zaterdag 18 januari is het kerkplein het warmste plekje van Beerse.  De 100-jarige Jan Nagels mag het vuur aansteken.

Wintervuur is een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er is muziek en ook aan de kinderen wordt gedacht. Om 15.30 uur mag de honderdjarige Jan Nagels het vuur alvast aansteken. Zo zorgen de vlammen al voor heerlijke warmte als het event om 18 uur wordt geopend. Wintervuur wordt afgesloten om middernacht.

Voor het evenement worden er enkele verkeersmaatregelen genomen. De Pastoriestraat wordt van zaterdagmorgen 9 uur tot zondagmorgen 9 uur verkeersvrij gemaakt tussen het kruispunt met de Bisschopslaan en het kruispunt met de Stijn Streuvelsstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op zaterdag tussen 12 en 16 uur geldt dat voor het deel tussen de Stijn Streuvelsstraat en het kruispunt met de Abdijstraat. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod op het Kerkplein (volledig tot zondag 9 uur), de Pastoriestraat (gedeeltelijk) en de Vredestraat (aan zaal Lambeer tussen 13 en 16 uur).