Gemeente wil tegen 2021 sportinfrastructuur fors aanpakken

Een oud beeld van de sportsite in Beerse.
Ton Wiggenraad Een oud beeld van de sportsite in Beerse.
De gemeente hoopt tegen de zomer van 2020 de vergunning te hebben om het masterplan te kunnen uitvoeren voor de sportterreinen in Vlimmeren en Beerse. Vorig maand werd die omgevingsvergunning aangevraagd. De werken zouden dan klaar moeten zijn in de loop van 2021.

Vlimmeren

De site in Vlimmeren kreeg in 2019 een nieuw beachvolleybalterrein en het sanitair en aanpalende gebouwen die gebruikt worden door Vlimmeren Sport werden gerenoveerd (530.000 euro). Voor 2020 staan onder meer de aanleg van een kunstgrasveld (485.000 euro) met een overdekte staantribune op het programma. In een tweede fase wordt de mobiliteit aangepakt met een beter doorstroming voor de zwakke weggebruikers. De parkings worden ook geoptimaliseerd en er komen 120 plaatsen extra. De gemeente zal ook extra maatregelen nemen om wildparkeren tegen te gaan. Voor al die omgevingswerken wordt ook nog eens 480.000 euro uitgetrokken.

Beerse

De renovatie en de uitbreiding van het sportcentrum Beerse werd in 2019 afgerond. Dit jaar wordt parking 2 uitgebreid. Samen met Lentezon werd ook een masterplan opgesteld voor de voetbalsite. Het kunstgrasveld is al aangelegd. In 2020 en 2021 staat de renovatie van de kleedkamers, het sanitair en de kantine op het programma. Een project waarbij de gemeente 800.000 euro heeft uitgetrokken en waarbij ook Lentezon nog een inbreng zal doen. Tenslotte wordt er ook werk gemaakt van een permanent skate- en BMX-terrein.

De gemeente wil in 2020 het masterplan ook verder uitwerken en kijken naar de optimalisatie van de bestaande gebouwen, meer samenwerkingsverbanden tussen de clubs, optimaal ruimtegebruik, de mobiliteit, veiligheid en toegankelijkheid.

Ruiterterrein

Voor het ruiterterrein aan de Oostmallebaan werd overleg gepleegd met de ruiterverenigingen Sint-Lambertus en Sint-Quirinus om tot een volwaardig ruitersportterrein te komen. Daarvoor werden de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd. In een eerste fase wordt nu werk gemaakt van een volwaardige buitenpiste, een parking, een ontmoetingslokaal en een berging.