Vernieuwing voor Beernemstraat-Scherpestraat

Een deel van de Scherpestraat en de Beernemstraat in Beernem worden vernieuwd. De betonplaten zijn er al jaren in slechte staat en een bron van overlast. "De betonvakken en betonklinkers gaan eruit en worden vervangen door asfalt. De Scherpestraat wordt vernieuwd in het stuk vanaf het rond punt tot aan de bebouwde kom. De Beernemstraat wordt aangepakt vanaf de Knesselarestraat tot aan de wegversmalling. De verkeersdrempels worden er weggenomen", aldus schepen van openbare werken Gijs Degrande (N-VA). De gemeente trekt voor deze werken 282.000 euro uit. De werken zouden na het bouwverlof uitgevoerd worden. De vernieuwingswerken gaan vooraf aan de aanleg van het fietspad en de rioleringswerken."


Die werken kunnen ten vroegste starten in 2019. Omdat de riolering buiten de bebouwde kom zal liggen, kunnen we dit stuk in een eerste fase al aanpakken," aldus schepen Degrande. "Daarnaast bereiden we ook de vernieuwing van de andere verbindingswegen als de Hoornstraat en de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat voor." (JVRB)