Onzekerheid troef over renovatie De Notelaar

Het dossier rond de dringende renovatie van gemeenteschool De Notelaar in Oedelem is uitgesteld naar maart 2019. De school verkeert al een tijdje in slechte staat. De toekomstige coalitie van CD&V, sp.a en Groen wil het dossier pas volgend jaar behandelen. "Het is dus nog altijd niet zeker of de vernieuwing van de school er effectief komt", zegt huidig schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse (N-VA). "Dit is geen luxe, maar absolute noodzaak. Het dossier bevat de vernieuwing van sanitaire blokken, een nieuwe refter en keuken, een aangepast zorglokaal, een veilige toegang en trappen. Ook de bestaande lokalen zoals de lerarenkamer, het administratief lokaal, de bergruimte, het verzorgingslokaal voor zieke leerlingen en bijvoorbeeld de zorgklas, zijn vandaag onvoldoende en worden aangepakt. Aan de achterzijde van de school omvat het ontwerp een nieuwbouw voor tien klassen en een ontsluiting naar de Beernemstraat."


(BHT)