Infoavond over nieuw fietspad

In 2019 starten de werken aan het nieuw fietspad tussen Beernem en Oedelem, samen met de rioleringswerken in de Beernemstraat, Scherpestraat, Zuiddammestraat en Berendonkstraat. Er komt een dubbelrichtingsfietspad dat is afgescheiden van de rijweg. Ook het gevaarlijke kruispunt met Zuiddamme wordt veiliger heringericht. Eerder werden de betonplaten in de Beernemstraat en de Scherpestraat in de bebouwde kom al vervangen door asfalt. Ondertussen zijn de vernieuwingswerken in de Hoornstraat en de Schipperstraat gestart en tekent het studiebureau het nieuw fietspad en de nieuwe riolering uit voor de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat. Er is een infovergadering op maandag 23 april om 20 uur in De Kleine Beer. (BHT)