Gemeenteschool De Notelaar krijgt opknapbeurt

Gemeenteschool De Notelaar in Oedelem wordt gerenoveerd en verbouwd. "Dat is dringend nodig. De laatste veertig jaar is er, op nieuwe ramen en verwarming na, geen grondige aanpassing meer gedaan," zegt schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse (N-VA).


De renovatiewerken zouden nog deze legislatuur klaar moeten zijn. "Het gaat om de vernieuwing van sanitaire blokken, een nieuwe refter en keuken, een aangepast zorglokaal, een veilige toegang en trappen", zegt de schepen. "Ook de bestaande lokalen zoals de lerarenkamer, het administratief lokaal, de bergruimte, het verzorgingslokaal voor zieke leerlingen en bijvoorbeeld de zorgklas zijn vandaag onvoldoende en worden aangepakt. Het subsidiedossier is opgesteld."


In de volgende legislatuur is ook een nieuwbouw gepland. "Aan de achterzijde van de school is een ontsluiting voorzien naar de Beernemstraat. Die procedure loopt momenteel samen met de verwerving van nieuwe bouwgrond. Daar moet dan een blok met een tiental klassen komen. De huidige kleuterblok zou dan verdwijnen om een doorgang te maken." (KPK)