Werken Postelweg beginnen na kerstvakantie

Na de kerstvakantie starten de voorbereidende werken van de aanleg van fietspaden en nutsleidingen langs Rijsberg, Rijsbergdijk, Postelweg en Postelse Steenweg. Alleen de weersomstandigheden kunnen de werken vertragen. Als er in deze zone voorwerpen, planten of andere eigendommen, zoals tuinafsluitingen en brievenbussen, staan die de bewoners willen behouden, worden ze gevraagd deze zelf te (laten) verwijderen uiterlijk tijdens de eerste week van januari. Vanaf de tweede week van januari verwijdert de aannemer alles wat nog overblijft in die zone.(EJM)


Bewoners met vragen kunnen terecht bij de dienst Openbare Werken via tel. 014/74.40.70


of wegenwerken@balen.be.