Gratis afficheborden voor verenigingen

Het gemeentebestuur van Balen heeft in elk gehucht afficheborden geplaatst. Verenigingen en privé-organisatoren kunnen daar sinds kort na reservatie gratis affiches aanplakken om hun evenementen en activiteiten te promoten. De 12 afficheborden zijn een initiatief van de Cultuurraad en de Jeugdraad. Het gemeentebestuur stelt de borden ter beschikking van alle Balense jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, jeugdhuizen, verenigingen met een jeugdwerking, festivalorganisaties, wijkcomités, gesubsidieerde initiatieven, scholen, gemeentelijke diensten en adviesraden en OCMW.


Ook organisatoren van andere gemeenten mogen er affiches plakken, maar kunnen pas 3 maanden voor hun activiteit reserveren. Wie van de afficheborden gebruik wil maken, moet een plekje reserveren via www.balen.be/affiche. (CVB)