Gemeente in de bres voor werknemers Mora

Het Balens gemeentebestuur rea-geert met ontzetting op het herstructureringsplan van de snackproducent Mora in buurgemeente Mol, waar ook veel Balenaars tewerkgesteld zijn.

Het gemeentebestuur betreurt de aankondiging van bijna 100 ontslagen in Mol, meer dan de helft van het totaal aantal banen. En dit op een bijzonder vreemd moment waarbij gesproken wordt van een economische revival. De gemeente vreest dan ook dat deze aankondiging puur uit koele zakelijke overwegingen zijn gemaakt door de hoofddirectie van Van Geloven Snacks (met vooral vestigingen in Nederland), waartoe Mora behoort. De gemeente Balen hoopt dan ook dat deze beslissing wordt herbekeken. "Ook al omdat Mora een bedrijf is dat traditioneel kan terugvallen op werknemers die lang en trouw in dienst zijn en blijven. Ook veel inwoners van Balen behoren daartoe. Het zou bijzonder triest zijn indien men dit in deze woelige tijden niet zou koesteren en waarderen. Indien dat niet mogelijk is, dringen we er als gemeentebestuur op aan om zo snel mogelijk een aanvaardbaar sociaal plan met voldoende financieel vangnet op te stellen om de negatieve impact voor de betrokken gezinnen zoveel mogelijk te beperken", zo luidt het vanuit het gemeentebestuur.


De gemeente roept de Vlaamse en federale overheid op om aan dit begeleidingsplan mee te werken, zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van sociale maatregelen om zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. Volgens de Balense bestuurders weten de betrokken overheden maar al te goed dat deze regio het economisch moeilijk heeft en dat de tewerkstelling zeer onderhevig is aan conjunctuurschommelingen.


(EJM)