Geen zwaar doorgaand verkeer meer in dorpskern Wezel

De gemeenten Balen, Lommel en Mol en IOK bereikten een princiepsakkoord over de ontsluiting van industriezone Driehoek in Balen via het Kristalpark, een grote industrie- en KMO-zone op Lommels grondgebied. Door dat akkoord zal de dorpskern van het Balens-Mols gehucht Wezel ontlast worden van zwaar doorgaand verkeer dat vooral van en naar het bedrijf Nyrstar en de nabijgelegen industriezone rijdt.


Het voorstel dat door alle partijen principieel wordt aanvaard, omvat een financiële vergoeding voor de door Kristalpark gedragen kosten van de reeds aangelegde weginfrastructuur en het verlies aan industriegrond. Balen, Mol en IOK zijn bereid om elk een derde van dit bedrag te betalen. Eén van de randvoorwaarden die aan dit princiepsakkoord gekoppeld is, is dat het woon-werkverkeer per auto en fiets ook in de toekomst gebruik mag blijven maken van de legendarische Nyrstar-brug. Ook de vrije doorvaart op het kanaal van Beverlo blijft behouden. (EJM)