Campina Energie stapt mee in windmolenproject nabij Olmense Zoo

Campina Energie heeft samen met Elicio een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van twee windturbines in Balen. Ze willen ook samen werken aan andere energieprojecten in de Kempen. "Zodat burgers een stem krijgen in het beheer van opgewekte elektriciteit", klinkt het.

De twee windturbines komen ter hoogte van het open gebied achter de Olmense Zoo. "Ze hebben elk een maximaal vermogen van 3.200 kW, een rotordiameter van 110 meter en een tiphoogte van 165 meter", vertelt Nicolas Bruynooghe van Elicio nv. "Momenteel loopt de vergunningsaanvraag nog. We verwachten de beslissing van de minister omstreeks eind september."


De jaarlijkse elektriciteitsproductie van de windturbines wordt geraamd op 12.500 à 15.000 MWh. "Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Dit betekent dat het windturbineproject energie kan voorzien voor ongeveer 3.500 à 4.300 gezinnen", zegt projectmanager Tine Roels.


Campina Energie, een coöperatieve vennootschap met Kempense burgers, wil mee in staan voor het beheer van de installaties. Burgers kopen aandelen in de coöperatie en worden zo mede-eigenaar. Campina streeft zo naar een klimaatneutrale regio zodat de Kempen minder afhankelijk worden van dure, geïmporteerde energie. "Campina Energie participeert voor 20% in het project. Iedereen kan vennoot worden door minstens één aandeel te kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering van de coöperatie", zegt Mark Jacobs van Campina Energie. (JVN)