Afbraak van woning in valleigebied moet wateroverlast tegengaan: “Mensen mogen zelf beslissen wanneer ze woning verlaten”

 De woning gelegen in Peer Luytendijk 4.
provincie Antwerpen De woning gelegen in Peer Luytendijk 4.
Op 12 november laat de provincie Antwerpen een woning, gelegen in de Peer Luytendijk 4 in Balen, afbreken om zo het wateroverlast in de regio tegen te gaan. In totaal zullen zes zonevreemde woningen in het valleigebied op termijn afgebroken worden, zodat het optimaal gebruikt kan worden als buffergebied tegen overstromingen.

De regio rond Mol en Balen is gevoelig voor wateroverlast en overstromingsgevaar. De provincie heeft er als waterloopbeheerder al verschillende maatregelen genomen, zoals de aanleg van twee overstromingsgebieden en de verlegging van een aantal waterlopen. In 2007 werd ook het actieplan ‘Ruimte voor water’ voor Mol-Balen goedgekeurd. De afbraak van zes zonevreemde woningen in het valleigebied van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht via een uitdovingsbeleid behoort tot één van de acties.

Buffergebied

Dat valleigebied heeft veel potentieel als buffergebied, maar wordt nu nog gehypothekeerd door enkele woningen. Daarom wil de provincie op middellange termijn de kern van het valleigebied vrijwaren van woningen, die bovendien zelf ook al enige tijd bedreigd worden door een verhoogd grondwaterpeil. “Vroeger onttrok men op grote schaal grondwater stroomopwaarts in het valleigebied. Die industriële activiteit is eind vorige eeuw stopgezet, zodat heel het gebied geleidelijk aan te maken kreeg met een verhoging van de grondwaterstand”, legt Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid, uit.

Uitdovingsbeleid

Eerder werd een woning aan de Schepsmolenstraat al afgebroken. De woning op de Peer Luytendijk 4 is de tweede in de rij. “We hebben alle pistes overwogen en een uitdovingsbeleid leek de meest menselijke oplossing. De provincie koopt de woningen over maar de bewoners moeten hun woningen nog niet verlaten. Ze krijgen levenslang woonrecht tot het moment dat ze zelf beslissen om de woning te verlaten. Dan pas worden de woningen afgebroken”, vervolgt Soens. Volgens Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Waterbeleid, was het geen makkelijke beslissing. “Stel je even voor dat je nieuws krijgt van de overheid dat men je woning wil opkopen omdat ze gelegen is in een problematisch en beschermd valleigebied. Dat wens je eigenlijk niemand toe.”

De afbraakwerken starten op 12 november, duren normaal gezien vijf dagen en brengen lawaai-, stof- en verkeershinder met zich mee. De aannemer verzamelt en vervoert het asbest in een speciale container om verontreinigingsrisico voor het milieu uit te sluiten.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • vanzeir guy

    Dit is nog thans een voorbeeld van goed beleid het ruimtelijk wanbeleid uit het verleden moet men durven recht zetten. Dit zou meer moeten gebeuren, maar ja het kost geld. De goedkoopste oplossing is de open ruimte die er nu is optimaal beschermen en geen waardevermeerdering toestaan. Landbouw en natuur blijven wat het is en zo kan men zware kosten van onteigening voorkomen.