119.000 euro voor meer natuur in Grote Netewoud

Natuurpunt ontvangt 119.000 euro steun voor het herstel van bossen, vijvers en graslanden in het Grote Netewoud in Balen. Eerder zijn verlaten weekendverblijven en 'koterijen' gesloopt.

"In de Vennen wordt het reliëf met daarop vaak illegaal gegraven recreatievijvertjes hersteld. Op deze percelen mogen zich nu natte broekbossen met zwarte els ontwikkelen", zegt Hendrik Moeremans namens Natuurpunt. "Eerder al zijn verlaten weekendverblijven en 'koterijen' afgebroken en afsluitingen verwijderd. In een volgende fase zullen een aantal zwaar bemeste gronden in de kern van De Vennen worden afgegraven. Deze vormen nog een struikelblok voor het natuurherstel. In het noorden van de Vennen, net ten zuiden van de Grote Hoofdgracht, worden de waardevolle dotterbloemhooilanden uitgebreid. De typische houtkanten krijgen een knotbeurt."


In het natuurgebied Griesbroek in Balen-Olmen plant Natuurpunt gelijkaardige ingrepen. "De werken zijn goed nieuws voor de biodiversiteit en verhogen de bufferende werking van de vallei bij hoge waterstanden. En dat is belangrijk voor omwonenden", vervolgt Hendrik Moeremans. De werken gebeuren met de financiële steun van Vlaanderen en Europa. (EJM)