Vernieuwing of nieuwbouw voor cultuurcentrum

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau bestuderen de mogelijkheden voor een nieuw of een vernieuwd cultureel centrum in de gemeente. Een onderzoeksbureau zal de volgende maanden een prognose schetsen van de kosten voor een nieuwbouw, een grondige verbouwing of een renovatie.

Er is reeds een voorstudie gemaakt over de renovatie van het huidige cultureel centrum in Baarle, een oud kloostergebouw aan de Pastoor de Katerstraat. Door de staat van het gebouw brengt een renovatie moeilijkheden met zich mee. Zo zijn de gevels bijna niet te isoleren en vraagt de installatie van bijvoorbeeld een warmtepomp om een forse extra investering. Ook de indeling van het gebouw is volgens de voorstudie niet te verbeteren.


De kostprijs van de renovatie werd berekend. Die bedraagt 4,1 miljoen euro. Over dat bedrag hebben zowel Hertog als Nassau heel wat vragen, zoals de kostprijs voor de verhuis van de verenigingen tijdens de werken. Of wat zou een herbestemming van het cultureel centrum, of een deel ervan, opbrengen. Kan de gemeente niet beter een nieuw centrum bouwen, enzovoort. De studie wordt daarom verder uitgebreid en de resultaten worden dit najaar gepresenteerd. Afhankelijk van de resultaten van de voorstudie en de daaropvolgende beslissing kan een aanbesteding voor de architect(en) in 2018 plaatsvinden. (DVGT)