Guldenspoorpad krijgt fietspad

De provincieraad keurt een fietspad langs de Trimaarzate in Avelgem goed. Er komt op de vroegere spoorwegbedding een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed. Over een afstand van zo'n 2 km: tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein enerzijds en tussen de Doorniksesteenweg en een fietsersbrug over de Schelde anderzijds. Wanneer de werken starten, is nog niet duidelijk. Want er loopt op initiatief van Natuurpunt een beroep over de te gebruiken soort verharding. Natuurpunt wil geen verhard asfalt omdat er dan beplanting zou verdwijnen, maar stelt een doorlatend halfverhard fietspad voor, met behoud van het groen. Een beslissing is er nog niet. Alle werken samen kosten 1,75 miljoen euro en worden betaald door provincie, gemeente, De Lijn en AWV. Het fietspad zal deel uitmaken van het Guldenspoorpad. Dat is een drukgebruikte fietsverbinding die Marke met Kortrijk en Zwevegem verbindt en daarna verder richting Avelgem loopt. (LPS)