Berchmans in top 5 Strafste School

Vijftien middelbare scholen werden voor de titel Strafste School genomineerd. Dat is een wedstrijd van jongerenzender MNM. De winnaar werd het atheneum in Aalst. Toch is er van ontgoocheling geen sprake in de Sint-Jan Berchmans middenschool, als enige genomineerd in onze regio. "Er kwam wel degelijk een busje met het logo van Strafste School de speelplaats opgereden", zegt directrice Mieke Bothuyne. "Het busje bleek echter leeg te zijn, maar het betekent wel dat we de top vijf gehaald hebben, want de andere tien finalisten kregen geen bezoek. De jury was vol lof voor de leuke, warme en open sfeer in onze school. Volgens de voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel Rania el Mard is het duidelijk dat iedereen hier om elkaar geeft. We zijn dan ook trots op onze prestatie." (LPS)