Werken brug over N49 starten volgende maand

Begin maart wordt in Oosteeklo bij Assenede gestart met de aanleg van een brug over de N49, ter hoogte van de Stroomstraat. Op dinsdag 6 februari is er een infovergadering.


Het Agentschap Wegen en Verkeer startte eind vorig jaar al met voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe brug in de Stroomstraat, die over de N49 moet komen. De werken voor de bouw van de brug starten begin maart en moeten tegen het voorjaar van 2019 klaar zijn. "Het kruispunt van de N49 met de Stroomstraat verdwijnt", legt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) uit. "Vlakbij het kruispunt komt een nieuwe brug over de N49. De Expressweg op- of afrijden zal daar niet langer mogelijk zijn. Om een vlotte verbinding vanuit Oosteeklo naar het kruispunt aan de Vaartstraat te realiseren, wordt de bestaande parallelweg ten zuiden van de N49 verbreed voor het lokale verkeer. De werken kaderen in de ombouw van de N49 tot autosnelweg."


Om iedereen goed te informeren over de geplande werken en hoe die zullen verlopen, wordt op dinsdag 6 februari om 20 uur een infovergadering georganiseerd in zaal Ter Walle, Stroomstraat 8 in Oosteeklo. Info: www.wegenenverkeer.be/Assenede. (JSA)