Boegbeeld N-VA Assenede neemt ontslag uit lokaal afdelingsbestuur

Sabina De Craecker.
RV Sabina De Craecker.
Sabina De Craecker neemt ontslag uit het lokaal afdelingsbestuur van N-VA Assenede.

Sabina De Craecker was veertien jaar een boegbeeld van N-VA in Assenede. In 2018 kwam de partij samen op met CD&V, onder de noemer Anders. Maar ook in kartel konden ze de meerderheid van SamenPlus in Assenede niet breken. “In volle overtuiging neem ik de beslissing om uit het bestuur van de lokale N-VA-afdeling te stappen”, zegt Sabina De Craecker. “Ik heb 14 jaar hard gewerkt als oprichter, voorzitter, arrondissementeel bestuurslid en fractievoorzitter. Naar mijn aanvoelen stonden onze politieke afdelingsneuzen al langer niet meer in dezelfde richting. Het huidig bestuur staat in schril contrast met de ideologie, het idealisme, het rechtlijnige en rechtvaardige waarmee enkele enthousiaste dorpsgenoten en ikzelf in 2006 de afdeling hebben opgericht. Dit ontslag betekent jammer genoeg ook automatisch ontslag uit het arrondissementeel bestuur en uit de werking rond N-VA Meetjesland, waar ik vele fijne contacten heb opgebouwd. Indien de kans zich voordoet, zal ik mijn mandaat als eerste opvolger in de gemeenteraad opnemen, als onafhankelijk mandataris.”