Politie verstuurt tweetalige brieven

De politiezone AMOW heeft brieven in twee talen verstuurd naar inwoners uit Asse. N-VA wil meer opheldering daarover.

"Onze verbazing was groot toen een inwoner ons vroeg of het normaal was dat de politie brieven verstuurt in het Nederlands én het Frans", zegt raadslid Johan De Rop. "De politiezone AMOW telt met Wemmel dan wel een faciliteitengemeente, toch kan het niet dat er Franstalige meldingen worden verstuurd naar inwoners van Asse."

Steun van politie

Het voorval werd tijdens de voorbije politieraad al voorgelegd aan korpschef Kurt Tirez. In een eerste reactie laat hij weten dat het vermoedelijk om een foutje ging. Er werd intussen wel al een administratief onderzoek opgestart. "Wij keuren die tweetalige communicatie af", vervolgt De Rop. "We ijveren voor het tegengaan van de verfransing in onze gemeente en regio. De politie hoort ons daarin te steunen en niet tegen te werken."


(WDS)